Vagyonkezelési ügyek

Ingatlanok bérbe-, haszonbérbe adása
Bővebben

Ingatlanok értékesítése
Bővebben

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása bérbeadás, értékesítés útján
Bővebben

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások értékesítése
Bővebben

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetén jogutódlás a bérlő személyében
Bővebben

Önkormányzati bérlakás
Bővebben

Vegyes tulajdonú társasházak kezelése
Bővebben