Ingatlanok bérbe-, haszonbérbe adása

Az Önkormányzat tulajdonában lévő külterületi, belterületi ingatlanok hasznosítása bérbeadás útján.

Jogosultsági feltételek
- magánszemélyek
- átlátható szervezetek

Eljárás megindítása: Kérelem
Benyújtandó iratok köre: Kérelem
Illetékfizetési kötelezettség: nincs

Bérleti jog átírási költsége:

 • mezőgazdasági célra bérbe adott ingatanok esetén:
  nettó 40 Ft/m2, minimum nettó 15.000 Ft/ingatlan
 • nem mezőgazdasági célra bérbe adott ingatlanok esetén:
  nettó 40 Ft/m2, minimum nettó 25.000 Ft/ingatlan
 • megállapodás alapján hasznosított ingatlanok estén
  nettó 30.000 Ft

Kedvezmények, mentességek:  nincs

Kapcsolódó helyi jogszabályok

 • A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) Ök. rendelet
 • 173/2014 (XI.18.) GVB. határozat a haszonbérleti és bérleti díjak megállapításáról
 • 229/2014 (IV.15.) Ök. határozat a haszonbérleti szerződések határidejének meghatározásáról
 • 513/2012. (XI.27.), 514/2016. (XI.27.), 515/2012. (XI.27.) Ök. határozat az bérleti jog átírási költségének meghatározásáról

Kapcsolódó nem helyi jogszabályok

 • 1959. évi IV. tv a Polgári Törvénykönyvről (hatályos: 2014. március 14-ig)
 • 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (hatályos: 2014. március 15-től)
 • 1994. évi LV. tv. A termőföldről
 • 2007. évi CXXIX. tv. a termőföld védelméről
 • 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 
 • 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és elő-haszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról
 • a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. erejénél fogva védett lápok jegyzéke: 8005/2001. (MK.156) KÖM tájékoztató
 • 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról