Ingatlanok értékesítése

Az Önkormányzat tulajdonában lévő kül-, illetve belterületi ingatlanok értékesítése


Jogosultsági feltételek:
- magánszemélyek
- átlátható szervezetek 

Eljárás megindítása:  Kérelem
Benyújtandó iratok köre:  Kérelem 

Egyéb fizetési kötelezettség:
- kérelem benyújtásával egyidejűleg 50.000 Ft értékbecslési költség (értékesítés esetén a vételárba beszámításba kerül)
- adásvételi szerződés 60.000,- Ft bonyolítási költség
Kedvezmények, mentességek:  nincs 

Kapcsolódó helyi jogszabályok
- 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Kapcsolódó nem helyi jogszabályok

- 1959. évi IV. tv a Polgári Törvénykönyvről (hatályos: 2014. március 14-ig)
- 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (hatályos: 2014. március 15-től)
- 1994. évi LV. tv. A termőföldről
- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
- 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról