Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetén jogutódlás a bérlő személyében

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetén jogutódlás a bérlő személyében polgárjogi megállapodás alapján 

Jogosultsági feltételek
- egyéni vállalkozók
- gazdasági társaságok (átlátható szervezetek)

Eljárás megindítása:  Kérelem
Benyújtandó iratok köre:  Kérelem, polgárjogi megállapodás 1 eredeti példányban 

Illetékfizetési kötelezettség: A bérleti jogot megszerző félnek a bérleti jog megszerzése ellenében egyszeri lebonyolítási költséget kell fizetni, mely a bérleti jogviszony megszűnésekor sem követelhető vissza. A lebonyolítási költség díja 50.000,- Ft. 
Kedvezmények, mentességek:  nincs 

Kapcsolódó helyi jogszabályok
- 33/2012. (VII.13.) Ök rendelet Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről 

Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
- 1993. évi LXXVIII. tv. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
- 2011. évi CXCVI. tv. a nemzeti vagyonról - 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól - 1959. évi IV. tv a Polgári Törvénykönyvről (hatályos: 2014. március 14-ig) - 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (hatályos: 2014. március 15-től)