Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások értékesítése

Eljárás megindítása:  Kérelem
Benyújtandó iratok köre:  Kérelem   

Kérelmezők köre:

  • egyéni vállalkozók
  • gazdasági társaságok (átlátható szervezetek),
  • természetes személyek, bérlők.

    Egyéb fizetési kötelezettség:

- kérelem benyújtásával egyidejűleg 50.000 Ft értékbecslési költség (értékesítés esetén a vételárba beszámításba kerül)
- adásvételi szerződés 60.000,- Ft bonyolítási költség
  Kedvezmények, mentességek: 31/2004. (IV.30.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló rendeletben foglaltak szerint 

Kapcsolódó helyi jogszabályok
- 31/2004. (IV. 23) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről 

Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
- 1993. évi LXXVIII. tv. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról