Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása bérbeadás, értékesítés útján

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása bérbeadás, értékesítés útján 

Jogosultsági feltételek ·        
- egyéni vállalkozók ·        
- gazdasági társaságok (átlátható szervezetek) ·        
- magánszemélyek  

Eljárás megindítása: Képviselő-testületi, bizottsági határozatok + kérelem

Benyújtandó iratok köre:  Kérelem
Illetékfizetési kötelezettség:  nincs
Kedvezmények, mentességek:  nincs 

Egyéb fizetési kötelezettség:
- kérelem benyújtásával egyidejűleg 50.000 Ft értékbecslési költség (értékesítés esetén a vételárba beszámításba kerül)

- adásvételi szerződés 60.000,- Ft bonyolítási költség Üres helyiség árverés útján adható bérbe.

Kapcsolódó helyi jogszabályok

- 33/2012. (VII.13.) Ök. rendelet Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről  
- 43/2011. (XI.18.) Ök. rendelet Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról 

Kapcsolódó nem helyi jogszabályok
- 1993. évi LXXVIII. tv. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
- 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól - 1959. évi IV. tv a Polgári Törvénykönyvről (hatályos: 2014. március 14-ig) - 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (hatályos: 2014. március 15-től) - 2011. évi CXCVI. tv. a nemzeti vagyonról